Boeking

Gegevens boeker

Naam*

Tel*

E-mail*

Gegevens afzender

Naam*

Adres*

Tel*

E-mail*

Gegevens ontvanger

Naam*

Adres*

Tel*

E-mail*

Agent naam (indien van toepassing)

Quarantinestation bestemming (indien van toepassing)

Gegevens transport

Soort Aantal

Exportwaarde*

Hiermee wordt bedoeld de economische waarde van de vogels op het moment van uitvoer.
Juiste opgave is verplicht. Bedrijven dienen exportfactuur aan te bieden voor goede douane afhandeling.
Wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.

Ringnummer lijst*

Moeten de vogels door ons worden opgehaald*

Wat is de datum van de levering?*

Wie levert de vogels*

Ophaal adres

Naam*

Adres*

Tel*

E-mail*

Wie is er verantwoordelijk voor betaling?*

Eventuele opmerkingen en/of bijzonderheden

Ik verklaar dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat de vogels voldoen aan richtlijn 92/65/cce