Boeking

  Gegevens boeker

  Naam*

  Tel*

  E-mail*

  Gegevens afzender

  Naam*

  Adres*

  Tel*

  E-mail*

  Gegevens ontvanger

  Naam*

  Adres*

  Tel*

  E-mail*

  Agent naam (indien van toepassing)

  Quarantinestation bestemming (indien van toepassing)

  Gegevens transport

  Soort Aantal

  Exportwaarde*

  Hiermee wordt bedoeld de economische waarde van de vogels op het moment van uitvoer.
  Juiste opgave is verplicht. Bedrijven dienen exportfactuur aan te bieden voor goede douane afhandeling.
  Wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.

  Ringnummer lijst*

  Moeten de vogels door ons worden opgehaald*

  Wat is de datum van de levering?*

  Wie levert de vogels*

  Ophaal adres

  Naam*

  Adres*

  Tel*

  E-mail*

  Wie is er verantwoordelijk voor betaling?*

  Eventuele opmerkingen en/of bijzonderheden

  Ik verklaar dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat de vogels voldoen aan richtlijn 92/65/cce